Maastricht

In Maastricht is de MOSA Stam de enige Engelstalige studentenstam van Nederland. Ze zijn Engelstalig vanwege de vele internationale scouts in Maastricht. Dit belemmert ze niet om wel mee te doen aaan alle leuke Studentenscouting Nederland activiteiten. Kom bij ze op bezoek om te kijken hoe gezellig ze zijn en de internationale sfeer mee te krijgen!

Meer over de MOSA Stam? Check:

Scroll to top